Աստղեր

Galaxy Photo

Աստղերը լինում են տարբեր գույնի՝ կարմիր, կապույտ, նարնջագույն։ Կարմիր աստղերը սառը աստղերն են։ Կապույտ աստղերը տաք աստղերնեն, իսկ նարնջագույն աստղերը միջին ջերմաստճանի են։ Աստղերը շա՜տ մեծ են։ Համարյա Արևի չափ են։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *